Unutrašnje boje Colorit

MOLERIN PRAKTIK

Unutrašnja boja

Karakteristike

Odličan za osvježavanje zidova.
Vodorazrediva boja za unutrašnje zidove. Mat završni sloj. Dobra bjelina. Dobra pokrivna moć. Dobra parapropusnost. Jednostavna upotreba. Otporan na suho brisanje. Ekološka boja - vrlo mali sadržaj lako isparljivih organskih jedinjenja.

Priprema podloge

Podloga treba biti čvrsta, suva i čista. Bez prisustva prašine, masti ili ulja. Staru boju, koja nije dobro vezana, mehanički odstraniti. Neravne površine izravnati sa proizvodom za gletovanje unutrašnjih zidova GLET –C ili GLET- P Prije nanošenja MOLERIN-a PRAKTIK, zid je potrebno očistiti i impregnirati sa temeljnim premazom PODLOGOM KONCENTRAT (razblaženje: PODLOGA KONCENTRAT:voda=1:3). Vrijeme sušenja PODLOGE KONCENTRAT je oko 6 sati nakon čega se može početi sa ugradnjom prvog sloja MOLERIN-a PRAKTIK.

Primjena

Prije same ugradnje, MOLERIN PRAKTIK razrediti sa vodom (cca 10-15%) i izvršiti homogenizaciju čitave zapremine miješanjem da bi se dobila odgovarajuća konzistencija. MOLERIN PRAKTIK se može nijansirati dodavanjem POLITON-a (maks. 200 g na 25 kg boje). Nanošenje drugog sloja materijala se izvodi na potpuno osušeni prvi sloj. Sušenje između slojeva je od 4 do 6 sati.

MOLERIN PRAKTIK se nanosi kratkodlakim valjkom ili četkom u dva sloja. Da bi se izbjegle neujednačenosti nijanse usljed spajanja površina, neophodno je raditi bez prekida na kontinualnim zidnim površinama. Odmah nakon upotrebe alat prati sa vodom.

Temperatura zraka i zida prilikom rada i sušenja od +10°C do +30°C i relativna vlaga zraka ispod 80%. Ukoliko se vrši bojenje većih površina istom nijansom, neophodno je izvršiti egalizaciju (ujednačavanje) nijanse u odgovarajućoj, dovoljno velikoj posudi u zavisnosti od količine materijala.

Potrošnja

1 kg = 2-3m2 za dvoslojni premaz

Pakovanje

Kantica 3 kg, 120 kom, 1 paleta = 360 kg
Kantica 8 kg, 60 kom, 1 paleta = 480 kg
Kanta 15 kg, 33 kom, 1 paleta = 495 kg
Kanta 25 kg, 24 kom, 1 paleta = 600 kg

Dokumentacija

MOLERIN PRAKTIK

Računanje potrošnje

kg

Kontakt

COLORIT d.o.o.
Blagoja Parovića 114b
78 000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH

Tel: +387 51 388 820, 388 830
Fax: +387 51 388 840
Email: info@coloritbl.com

Prijava za novosti

Naši proizvodi

Fasade.
Unutrašnje boje.
Ljepila za keramiku.
Mase za izravnjavanje i popunjavanje.
Lazurni premazi.
Podloge i impregnacije.
Fasadne boje.
Fasadna ljepila.
Ljepila za parket i drvo.
Hidroizolacije.
Toplotni fasadni sistem.