Unutrašnje boje Colorit

MOLERIN A

Unutrašnja boja

Karakteristike

Savršeno pokriva i daje čistu bjelinu.
Vodorazrediva boja za unutrašnje zidove. Mat završni sloj. Visok stepen bjeline. Vrlo dobra pokrivna moć. Dobra parapropusnost. Jednostavna upotreba. Otporan na suho brisanje. Ekološka boja - vrlo mali sadržaj lako isparljivih organskih jedinjenja.

Priprema podloge

Podloga treba biti čvrsta, suva i čista. Bez prisustva prašine, masti ili ulja. Staru boju, koja nije dobro vezana, mehanički odstraniti. Neravne površine izravnati sa proizvodom za gletovanje unutrašnjih zidova GLET –C ili GLET- P Prije nanošenja MOLERIN-a A, zid je potrebno očistiti i impregnirati sa temeljnim premazom PODLOGOM KONCENTRAT (razblaženje: PODLOGA KONCENTRAT: voda=1:3). Vrijeme sušenja PODLOGE KONCENTRAT je oko 6 sati nakon čega se može početi sa ugradnjom prvog sloja MOLERIN-a A.

Primjena

Prije same ugradnje, MOLERIN A razrediti sa vodom (cca 10-15%) i izvršiti homogenizaciju čitave zapremine miješanjem da bi se dobila odgovarajuća konzistencija. MOLERIN A se može nijansirati dodavanjem POLITON-a (maks. 200 g na 25 kg boje).

Nanošenje drugog sloja materijala se izvodi na potpuno osušeni prvi sloj. Sušenje između slojeva je od 4 do 6 sati.

MOLERIN A se nanosi kratkodlakim valjkom ili četkom u dva sloja. Da bi se izbjegle neujednačenosti nijanse usljed spajanja površina, neophodno je raditi bez prekida na kontinualnim zidnim površinama. Odmah nakon upotrebe alat prati sa vodom.

Temperatura zraka i zida prilikom rada i sušenja od +10°C do +30°C i relativna vlaga zraka ispod 80%. Ukoliko se vrši bojenje većih površina istom nijansom, neophodno je izvršiti egalizaciju (ujednačavanje) nijanse u odgovarajućoj, dovoljno velikoj posudi u zavisnosti od količine materijala.

Potrošnja

1 kg = 3-4m2 za dvoslojni premaz

Pakovanje

Kantica 3 kg, 120 kom, 1 paleta = 360 kg
Kantica 8 kg, 60 kom, 1 paleta = 480 kg
Kanta 15 kg, 33 kom, 1 paleta = 495 kg
Kanta 25 kg, 24 kom, 1 paleta = 600 kg

Dokumentacija

MOLERIN A

Računanje potrošnje

kg

Kontakt

COLORIT d.o.o.
Blagoja Parovića 114b
78 000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH

Tel: +387 51 388 820, 388 830
Fax: +387 51 388 840
Email: info@coloritbl.com

Prijava za novosti

Naši proizvodi

Fasade.
Unutrašnje boje.
Ljepila za keramiku.
Mase za izravnjavanje i popunjavanje.
Lazurni premazi.
Podloge i impregnacije.
Fasadne boje.
Fasadna ljepila.
Ljepila za parket i drvo.
Hidroizolacije.
Toplotni fasadni sistem.