Podloge i impregnacije Colorit

PODLOGA KVARC

Disperzivna impregnacija

Karakteristike

Strukturna. Za glatke površine/beton - kontakt.
Ova podloga se koristi kao temeljni premaz za glatke betonske površine, prije nanošenja fasadnih materijala, a posebno je pogodna kao vezni most prilikom lijepljenja novih keramičkih pločica na stare. Nanošenjem ove podloge dobijemo relativno hrapavu podlogu (sadrži čestice do 700 mikrona) koja omogućava materijalu kakva je boja za beton, ljepilo, fasada i sl. kvalitetniji prihvat.

Priprema podloge

Podloga mora biti čvrsta, suha bez prašine, masnoća i drugih nečistoća. Cementni i cementno-krečni malteri treba da se suše minimalno 1 dan za svaki mm debljine,(T=20°C, rel.vlaga 65%) a betonske površine se suše najmanje mjesec dana. Površine koje su neravne neophodno je izravnati odgovarajućim materijalima. Preporučuje se pranje mlazom vruće vode ili parom kako bi se izvršilo dodatno čišćenje. Površine koje su zaražene algama i gljivicama potrebno je sanirati prije ugradnje temeljnog premaza i završnih materijala (čitavu površinu zida tretirati ALGOSTOPOM a ne samo mjesta gdje se nalaze alge i gljivice).

Primjena

Materijal prije upotrebe (ako je potrebno i u toku rada) dobro promiješati i po potrebi razrijediti sa vodom do 5%. Nanosi se dugodlakim valjkom ili četkom u jednom sloju 24 sata prije nanošenja sljedećeg materijala (T=200C, rel. vlaga 65%). Optimalna temperatura zraka i zida prilikom rada i sušenja od +50C do +300C, relativna vlaga ispod 80% Koristiti zaštitne zavjese za skele prilikom ugradnje. Ne raditi na vjetru, kiši, magli ili direktnom djelovanju sunca. Odmah nakon upotrebe alat oprati vodom. Temeljni premaz koji nije razrijeđen sa vodom a nalazi u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži može se ostaviti za naknadnu upotrebu.

Potrošnja

1 kg ≈ 4 - 5 m2, zavisno od upijanja i hrapavosti podloge

Pakovanje

Kantica 1 kg, 12 komada, 1 kutija = 12 kg
Kantica 5 kg, 60 komada, 1 paleta = 300 kg
Kanta 20 kg, 24 komada, 1 paleta = 480 kg

Dokumentacija

PODLOGA KVARC

Računanje potrošnje

kg

Kontakt

COLORIT d.o.o.
Blagoja Parovića 114b
78 000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH

Tel: +387 51 388 820, 388 830
Fax: +387 51 388 840
Email: info@coloritbl.com

Prijava za novosti

Naši proizvodi

Fasade.
Unutrašnje boje.
Ljepila za keramiku.
Mase za izravnjavanje i popunjavanje.
Lazurni premazi.
Podloge i impregnacije.
Fasadne boje.
Fasadna ljepila.
Ljepila za parket i drvo.
Hidroizolacije.
Toplotni fasadni sistem.