Ljepila za parket i drvo Colorit

D3

Ljepilo za drvo D-3 klase

Karakteristike

Izuzetna snaga vezivanja.
Ljepilo za drvo izrađeno na bazi polivinilacetatnih veziva. Upotrebljava se za lijepljenje elemenata gdje se traži veća otpornost na vlagu, tj. zahtjev grupe D-3, EN 204. Nakon sušenja ljepilo je transparentno, tako da se ne poznaju zalijepljeni spojevi. Karakteriše ga izuzetna snaga vezivanja.

Priprema podloge

Podloga treba biti čvrsta, suha, bez prašine, masnoća i drugih nečistoća. Podloge od cementnih i cementno-krečnih maltera treba da se suše minimalno 1 dan za svaki mm debljine (T=20°C, rel.vlaga 65%) a betonske podloge najmanje 1 mjesec. Preporučeni uslovi prilikom upotrebe: temperatura prostorije, elemenata koji se lijepe oko 200C, relativna vlaga zraka oko 65%, te vlažnost drveta 8-12%.

Primjena

Ljepilo se nanosi na obje strane koje se lijepe, ravnomjerno i to na podlogu koja je čista, bez prašine i masnoće. Slijepljeni elementi se drže u stegama 1-2 sata. Zalijepljeni spojevi svoju maksimalnu čvrstoću postižu nakon nekoliko dana (u zavisnosti od temperature i vlage).

Potrošnja

≈150 - 180g/m2

Pakovanje

Tuba 200g, 24 komada = 1 kutija
Kantica 0,8 kg, 12 komada, 1 kutija = 9,6 kg
Kantica 5 kg, 60 komada, 1 paleta = 300 kg

Dokumentacija

D3

Računanje potrošnje

g

Kontakt

COLORIT d.o.o.
Blagoja Parovića 114b
78 000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH

Tel: +387 51 388 820, 388 830
Fax: +387 51 388 840
Email: info@coloritbl.com

Prijava za novosti

Naši proizvodi

Fasade.
Unutrašnje boje.
Ljepila za keramiku.
Mase za izravnjavanje i popunjavanje.
Lazurni premazi.
Podloge i impregnacije.
Fasadne boje.
Fasadna ljepila.
Ljepila za parket i drvo.
Hidroizolacije.
Toplotni fasadni sistem.