Ljepila za keramiku Colorit

PRO - FLEX S1

Fleksibilno ljepilo za keramiku

Karakteristike

Fleksibilno.
Kvalitetno građevinsko ljepilo namijenjeno za lijepljenje keramičkih i kamenih pločica u vanjskim i unutrašnjim uslovima eksploatacije, te polaganje keramike na podno grijanje. Izrađeno je na bazi cementa, mineralnih punila i aditiva. EN 12004-C2TES1 poboljšano fleksibilno cementno ljepilo sa redukovanim klizanjem i produženim radnim vremenom.

Priprema podloge

Podloga mora biti čvrsta, suha bez prašine, masnoća i drugih nečistoća. Prije nanošenja ljepila, podlogu je potrebno ovlažiti vodom ili ako je vodoupojna impregnirati proizvodom PODLOGA KONCENTRAT (razblaženje: PODLOGA KONCENTRAT: voda=1:3). Za glatke površine preporučujemo proizvod PODLOGA KVARC.

Primjena

Na cca 1,3 l (6,7 l) vode dodati vreću od 5 kg (25 kg) PRO FLEX-a i sporohodnom mješalicom miješati dok se ne dobije homogena masa. Takav materijal ostaviti da odstoji oko 5 minuta i zatim ga ponovo izmiješati. Radno vrijeme mase 2-3 sata. Upojne pločice umočiti u vodu prije same ugradnje.

Neupojne pločice ne treba umočiti u vodu jer dovodi do povećanja klizanja i smanjenje prionjivosti. Za ugradnju nove keramike na staru, potrebno je površinu stare keramike nahrapaviti kako bi se ostvarila što bolja veza.

PRO FLEX S1 se nanosi nazubljenom gletericom sa širinom zuba od 4 do 6 mm na podlogu a zatim se postavljaju pločice koje treba dobro pritisnuti tako da prijanjanje ljepila na pločici bude minimalno 60% i minimalno 90% za vanjsku keramiku. Nalijeganje pločica se može korigovati u roku od 10 minuta nakon ugradnje. Ako se na površini ljepila stvori kožica, potrebno je kožicu odstraniti i nanijeti novi sloj ljepila i pločicu postaviti na takvo ljepilo.

Nakon 24 sata, moguće je lagano kretanje po pločicama i fugiranje u odabranoj nijansi. Dilatacijske fuge popuniti trajno elastičnim kitom. Optimalna temperatura zraka i zida prilikom rada i sušenja od +5°C do +25°C. Izbjegavati rad na izravnom suncu, vjetru i kiši. Koristiti zaštitne zavjese. Odmah nakon upotrebe alat oprati vodom.

Potrošnja

≈ 3 - 5 kg/m2

Pakovanje

Vrećica 5 kg, 200 komada, 1 paleta = 1000 kg
Vrećica 25 kg, 48 komada, 1 paleta = 1200 kg

Dokumentacija

PRO - FLEX S1

Računanje potrošnje

kg

Kontakt

COLORIT d.o.o.
Blagoja Parovića 114b
78 000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH

Tel: +387 51 388 820, 388 830
Fax: +387 51 388 840
Email: info@coloritbl.com

Prijava za novosti

Naši proizvodi

Fasade.
Unutrašnje boje.
Ljepila za keramiku.
Mase za izravnjavanje i popunjavanje.
Lazurni premazi.
Podloge i impregnacije.
Fasadne boje.
Fasadna ljepila.
Ljepila za parket i drvo.
Hidroizolacije.
Toplotni fasadni sistem.