Hidroizolacije Colorit

HIDROFOB ELASTIC 2K

Dvokomponentna elastična polimercementna hidroizolaciona masa

Karakteristike

Izuzetna vodoodbojnost. Visoka elastičnost. Odlično prijanjanje.
Koristi se za hidroizolaciju balkona, kupatila, bazena za pitku vodu i sl. koji će naknadno biti obloženi keramikom. Hidrofob elastic 2K je vodonepropustan kod pozitivnog i negativog pritiska vode do 1,5 bar. Namjenjen za vanjsku i unutrašnju upotrebu, prije polaganja keramike u kombinaciji sa Hidrofob elastic tape. EN 14891 CM 01 cementni vodonepropustni proizvod sa poboljšanim premošćivanjem pukotina na niskoj temparaturi (-5oC).

Priprema podloge

Podloga mora biti čvrsta, suha bez prašine, masnoća i drugih nečistoća. Odgovarajuće su podloge od cementnih maltera, cementno-krečnih maltera, obrađene masama za izravnavanje, betona. Podloge od cementnih i cementno-krečnih maltera treba da se suše minimalno 1 dan za svaki mm debljine (T=20°C, rel.vlaga 65%) a betonske podloge najmanje 1 mjesec. Potrebno je nanošenje temeljnog premaza PODLOGA KONCENTRAT (razblaženje: PODLOGA KONCENTRAT:voda=1:3) prije ugradnje samog materijala. Za glatke, niskoupojne betone kao predpremaz preporučuje se PODLOGA KVARC. Temeljni premazi ujedno predstavljaju vezujući most između podloge i upotrebljenog materijala stvarajući jaču vezu i smanjujući potrošnju istog.

Primjena

Umješavanje se vrši tako što se u komponentu B lagano doda komponenta A , te miješa električnim mješačem do postizanja homogene mase bez grudvica. Radno vrijeme zamiješane mase je cca 1 sat.

Hidroizolacija ispod keramičkih ili kamenih obloga

Da bi se postigla potpuna hidroizolacija ciljane površine, potrebno je zamješani materijal nanijeti u najmanje dva a po potrebi i tri sloja. Debljina svakog sloja 1-2mm po cijeloj površini, stim da ukupna debljina ne prelazi 5mm. Svaki sljedeći premaz nanosi se četkom na prethodno stvrdnuti sloj (sušenje:5-6h), u jednom smjeru prvi sloj, te drugi sloj okomito u odnosu na prvi. Voditi računa da sa svakim slojem ostvarimo potpunu pokrivenost površine. Na kritičnim mjestima (uglovi, spojevi zida, poda i sl. ) koristiti odgovarajuće trake (hidrofob elastic tape i hidrofob elastic tape plus) kao i pomoćne elemente (hidrofob unutrašnji ugao, hidrofob vanjski ugao i manžetne). Prekide u betonu, pukotine i druga oštećenja potrebno je sanirati odgovarajućim zaptivnim materijalom (trajnoelastični kit i sl.)Na površinama koje prelaze kvadraturu od cca 25m2, neophodno je izvesti armiranje prvog sloja hidrofob elastic 2K staklenom mrežicom 160gr, kao i pravljenje dilatacionih prekida. Ugradnja mrežice je obavezna i prilikom hidroizolacija bazena , rezervoara za vodu, jače opterećenih površina kao i površina sa mikro pukotinama. Na spojevima mrežice je obavezan preklop minimalno 10cm.

Hidroizolacija protiv vode bez pritiska

Za potpunu hidroizolaciju površine, potrebno je nanijeti minimalno dva a po potrebi i tri sloja, prethodno zamješane mase, ravnomjerno po cijeloj površini. Debljina svakog sloja 1-2mm. Prvi sloj se nanosi četkom, s tim da se u još mokar materijal utiskuje staklena mrežica (160gr), sa preklopima (min.10cm) na mjestu spoja. Drugi sloj se nanosi unakrsno na prethodno stvrdnuti premaz.

Hidroizolacija protiv vode pod pritiskom

U ovom slučaju, potrebno je odraditi minimalno tri sloja hidroizolacije, gdje se armiranje vrši u drugom sloju nanosa. Na spojevima mrežice je obavezan preklop minimalno 10cm. Svaki sloj se izvodi na prethodno stvrdnuti nanos. Debljina svakog sloja 1-2mm (max. debljina sva tri sloja 5mm).

Potrošnja

≈ 3-5kg/m2 za dva nanosa

Pakovanje

mali set = 7 kg (“A” 5.25 kg + “B” 1.75 kg)
veliki set = 28 kg (“A” 21 kg + “B” 7 kg)

Dokumentacija

HIDROFOB ELASTIC 2K

Računanje potrošnje

kg

Kontakt

COLORIT d.o.o.
Blagoja Parovića 114b
78 000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH

Tel: +387 51 388 820, 388 830
Fax: +387 51 388 840
Email: info@coloritbl.com

Prijava za novosti

Naši proizvodi

Fasade.
Unutrašnje boje.
Ljepila za keramiku.
Mase za izravnjavanje i popunjavanje.
Lazurni premazi.
Podloge i impregnacije.
Fasadne boje.
Fasadna ljepila.
Ljepila za parket i drvo.
Hidroizolacije.
Toplotni fasadni sistem.