Hidroizolacije Colorit

HIDROFOB ELASTIC 1K

Jednokomponentna, elastična polimercementna hidroizolaciona masa

Karakteristike

Izuzetna vodoodbojnost .Dobra elastičnost.Odlično prijanjanje.
Koristi se za hidroizolaciju balkona, kupatila, bazena za tehničku vodu i sl. koji će biti naknadno obloženi keramikom. Hidrofob elastic 1K je vodonepropustan kod pozitivnog i negativnog pritiska vode do 1,5 bar. Namjenjen za vanjsku i unutrašnju upotrebu, prije polaganja keramike u kombinaciji sa Hidrofob elastic tape. EN 14 891 CM 01 cementni vodonepropustni proizvod sa poboljšanim premošćivanjem pukotina na niskoj temperaturi (-5°C).

Priprema podloge

Podloga mora biti čvrsta, suha bez prašine, masnoća i drugih nečistoća. Odgovarajuće su podloge od cementnih maltera, cementno-krečnih maltera, obrađene masama za izravnavanje, betona. Podloge od cementnih i cementno-krečnih maltera treba da se suše minimalno 1 dan za svaki mm debljine (T=20°C, rel.vlaga 65%) a betonske podloge najmanje 1 mjesec. Potrebno je nanošenje temeljnog premaza PODLOGA KONCENTRAT (razblaženje: PODLOGA KONCENTRAT:voda=1:3) prije ugradnje samog materijala. Za glatke niskoupojne betone kao predpremaz preporučuje se PODLOGA KVARC. Temeljni premazi ujedno predstavljaju vezujući most između podloge i upotrebljenog materijala stvarajući jaču vezu i smanjujući potrošnju istog.

Primjena

Na cca 5,2 L vode dodati vreću od 20 kg HIDROFOB-a ELASTIC 1K , te miješati sporohodnim električnim mješačem do postizanja homogene mase bez grudvica. Radno vrijeme zamiješane mase je cca 1 sat.

Hidroizolacija ispod keramičkih ili kamenih obloga

Da bi se postigla potpuna hidroizolacija ciljane površine, potrebno je zamješani materijal nanijeti u najmanje dva a po potrebi i tri sloja. Debljina svakog sloja 1-2mm po cijeloj površini, stim da ukupna debljina ne prelazi 5mm. Svaki sljedeći premaz nanosi se na prethodno stvrdnuti sloj (sušenje 5-6h). Prvi sloj se nanosi četkom, s tim da se u još mokar materijal utiskuje staklena mrežica (160gr), sa preklopima (min.10cm) na mjestu spoja. Drugi sloj se nanosi unakrsno na prethodno stvrdnuti premaz. Voditi računa da sa svakim slojem ostvarimo potpunu pokrivenost površine. Na kritičnim mjestima (uglovi, spojevi zida, poda i sl. ) koristiti odgovarajuće trake (hidrofob elastic tape i hidrofob elastic tape plus) kao i pomoćne elemente (hidrofob unutrašnji ugao, hidrofob vanjski ugao i manžetne). Prekide u betonu, pukotine i druga oštećenja potrebno je sanirati odgovarajućim zaptivnim materijalom (trajnoelastični kit i sl.)

Hidroizolacija protiv vode bez pritiska

Za potpunu hidroizolaciju površine, potrebno je nanijeti minimalno dva a po potrebi i tri sloja, prethodno zamješane mase, ravnomjerno po cijeloj površini. Debljina svakog sloja 1-2mm. Prvi sloj se nanosi četkom, s tim da se u još mokar materijal utiskuje staklena mrežica (160gr), sa preklopima (min.10cm) na mjestu spoja. Drugi sloj se nanosi unakrsno na prethodno stvrdnuti premaz.

Hidroizolacija protiv vode pod pritiskom

U ovom slučaju, potrebno je odraditi minimalno tri sloja hidroizolacije, gdje se armiranje vrši u drugom sloju nanosa. Na spojevima mrežice je obavezan preklop minimalno 10cm. Svaki sloj se izvodi na prethodno stvrdnuti nanos. Debljina svakog sloja 1-2mm (max. debljina sva tri sloja 5mm).

Potrošnja

≈ 3-4 kg/m² za dva nanosa

Pakovanje

vreća 20 kg, 48 kom, 1 paleta = 960 kg

Dokumentacija

HIDROFOB ELASTIC 1K

Računanje potrošnje

kg

Kontakt

COLORIT d.o.o.
Blagoja Parovića 114b
78 000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH

Tel: +387 51 388 820, 388 830
Fax: +387 51 388 840
Email: info@coloritbl.com

Prijava za novosti

Naši proizvodi

Fasade.
Unutrašnje boje.
Ljepila za keramiku.
Mase za izravnjavanje i popunjavanje.
Lazurni premazi.
Podloge i impregnacije.
Fasadne boje.
Fasadna ljepila.
Ljepila za parket i drvo.
Hidroizolacije.
Toplotni fasadni sistem.