Hidroizolacije Colorit

HIDROFOB DA 194

Jednokomponentni elastični premaz za hidroizolaciju

Karakteristike

Spreman za upotrebu. Visoka elastičnost.
Jednokomponentni hidroizolacioni premaz za unutrašnju upotrebu. Koristi se za hidroizolaciju kupatila, tuš kabina, kuhinja i sl. prije polaganja keramike. Na kritičnim mjestima (uglovi, spojevi zida i poda i sl.) koristiti pomoćne elemente: Hidrofob elastic tape, Hidrofob uglove, Hidrofob manžetne i Hidrofob elastic tape plus.

Priprema podloge

Podloga mora biti čvrsta, suha bez prašine, masnoća i drugih nečistoća. Odgovarajuće su podloge od cementnih maltera, cementno-krečnih maltera, obrađene masama za izravnavanje, betona. Podloge od cementnih i cementno-krečnih maltera treba da se suše minimalno 1 dan za svaki mm debljine (T=20°C, rel.vlaga 65%) a betonske podloge najmanje 1 mjesec. Potrebno je nanošenje temeljnog premaza PODLOGA KONCENTRAT (razblaženje: PODLOGA KONCENTRAT:voda=1:3) prije ugradnje samog materijala. Za glatke niskoupojne betone kao predpremaz preporučuje se PODLOGA KVARC. Temeljni premazi ujedno predstavljaju vezujući most između podloge i upotrebljenog materijala stvarajući jaču vezu i smanjujući potrošnju istog.

Primjena

HIDROFOB DA 194 je spreman za upotrebu. Potrebno ga je samo izmiješati. Nanošenje se vrši četkom, ravnomjerno u minimalno dva sloja. Ukupna debljina slojeva treba da bude 1-1,5 mm. Svaki sljedeći premaz se nanosi na prethodno stvrdnuti sloj i to unakrsno. Sušenje između slojeva 3-4 sata. Voditi računa da se sa svakim slojem ostvari potpuna pokrivenost površine. Na kritičnim mjestima (uglovi, spojevi zida i poda i slično) koristiti odgovarajuće trake (HIDROFOB ELASTIC TAPE i HIDROFOB ELASTIC TAPE PLUS) kao i pomoćne elemente (HIDROFOB UNUTRAŠNJI I VANJSKI UGAO i manžetne). Prekide u betonu, pukotine i druga oštećenja potrebno je sanirati odgovarajućim zaptivnim materijalima (trajnoelastični kit i slično). Može se upotrijebiti u sistemima sa podnim grijanjem. Spriječiti mogućnost prodiranja vlage iz podloge npr. iz vanjskog zida. Naknadne deformacije površine na koju se nanosi HIDROFOB DA 194 potrebno je svesti na minimum.

Potrošnja

≈ 1 kg/m2 za dva nanosa

Pakovanje

Kantica 5 kg, 60 kom, 1 paleta = 300 kg

Dokumentacija

HIDROFOB DA 194

Računanje potrošnje

kg

Kontakt

COLORIT d.o.o.
Blagoja Parovića 114b
78 000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH

Tel: +387 51 388 820, 388 830
Fax: +387 51 388 840
Email: info@coloritbl.com

Prijava za novosti

Naši proizvodi

Fasade.
Unutrašnje boje.
Ljepila za keramiku.
Mase za izravnjavanje i popunjavanje.
Lazurni premazi.
Podloge i impregnacije.
Fasadne boje.
Fasadna ljepila.
Ljepila za parket i drvo.
Hidroizolacije.
Toplotni fasadni sistem.