Hidroizolacije Colorit

HIDROFOB

Cementna hidroizolaciona masa

Karakteristike

Zaštita od prodora vlage. Koristi se za hidroizolaciju vlažnih zidova, podrumskih prostorija, betonskih zidova, podzide i sličnih objekata gdje je potrebna zaštita od vlage. Ne preporučuje se upotreba na mjestima gdje postoji stalni hidrostatički pritisak vode. EN 14891-CM cementni vodonepropusni proizvod.

Priprema podloge

Podloga mora biti čvrsta, suha bez prašine, masnoća i drugih nečistoća. Odgovarajuće su podloge od cementnih maltera, cementno-krečnih maltera, obrađene masama za izravnavanje, betona kao i gips-kartonske ploče. Podloge od cementnih i cementno-krečnih maltera treba da se suše minimalno 1 dan za svaki mm debljine (T=20°C, rel.vlaga 65%) a betonske podloge najmanje 1 mjesec. Potrebno je nanošenje temeljnog premaza PODLOGA KONCENTRAT (razblaženje: PODLOGA KONCENTRAT:voda=1:3) prije uradnje samog materijala. Za glatke niskoupojne betone kao predpremaz preporučuje se PODLOGU KVARC. Temeljni premaz ujedno predstavlja vezujući most između podloge i upotrebljenog materijala stvarajući jaču vezu i smanjujući potrošnju istog.

Primjena

Na cca 1,5 l vode dodati 5 kg HIDROFOB-a, dobro izmiješati električnim mješačem i pustiti da odstoji oko 5 minuta a zatim ponovo izmiješati da se dobija postozna masa bez grudvica odgovarajuće konzistencije. Nanošenje se vrši četkom u 3 sloja, svaki put u suprotnom smjeru u odnosu na prethodni osušeni sloj. Debljina filma nakon nanošenja 3 sloja treba da bude 3-5 mm. Na prelaznim mjestima (zid-zid, zid-pod) upotrijebiti hidroizolacione trake da bi se postigao što bolji rezultat hidroizolacije. Prekide u betonu, pukotine i druga oštećenja potrebno je sanirati odgovarajućim zaptivnim materijalom. (trajnoelastični kit i sl.) Niske temperature i visoka vlaga mogu produžiti vrijeme sušenja.

Potrošnja

≈ 4 - 6 kg/m2 za dva do tri sloja

Pakovanje

Kantica 5 kg, 60 komada, 1 paleta = 300 kg
Vreća 25 kg, 48 komada, 1 paleta = 1200 kg

Dokumentacija

HIDROFOB

Računanje potrošnje

kg

Kontakt

COLORIT d.o.o.
Blagoja Parovića 114b
78 000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH

Tel: +387 51 388 820, 388 830
Fax: +387 51 388 840
Email: info@coloritbl.com

Prijava za novosti

Naši proizvodi

Fasade.
Unutrašnje boje.
Ljepila za keramiku.
Mase za izravnjavanje i popunjavanje.
Lazurni premazi.
Podloge i impregnacije.
Fasadne boje.
Fasadna ljepila.
Ljepila za parket i drvo.
Hidroizolacije.
Toplotni fasadni sistem.