Fasadne boje Colorit

UNIFAS AKRIL

Akrilna fasadna boja

Karakteristike

Postojana. UV stabilna. Vodoodbojna.
Disperzivna fasadna boja namijenjenja za bojenje i površinsku zaštitu vanjskih zidova na stambenim, industrijskim, sportskim i drugim objektima. Dobro prijanja na podlogu, postojana je u promjenljivim klimatskim uslovima, parapropusna je i otporna na UV zrake. Ekološka boja-vrlo mali sadržaj lako isparljivih organskih jedinjenja. Dostupna je u velikom broju nijansi u Colorit mix sistemu.

Priprema podloge

Odgovarajuće podloge su fine fasadne površine svih vrsta (cementne, cementno-krečne), obrađene masama za izravnavanje, neobrađeni betoni kao i gips-kartonske ploče. Moguće je i nanošenje na postojeće disperzivne premaze. Podloge od cementnih i cementno-krečnih maltera treba da se suše minimalno 1 dan za svaki mm debljine (T=20°C, rel.vlaga 65%) a betonske podloge najmanje 1 mjesec. Podloga treba biti čvrsta, suva i čista, bez prisustva prašine, masti ili ulja. Preporučuje se pranje mlazom vruće vode ili parom kako bi se izvršilo dodatno čišćenje. Površine koje su zaražene algama i gljivicama potrebno je sanirati prije ugradnje same boje. (čitavu površinu zida tretirati ALGOSTOPOM a ne samo mjesta gdje se nalaze alge i gljivice). Prije nanošenja UNIFAS-a AKRIL, zid je potrebno očistiti i impregnirati sa temeljnim premazom PODLOGOM UNIVERSAL u boji koja je približna nijansi fasadne boje. Vrijeme sušenja temeljnog premaza je oko 24 sata nakon čega se može početi sa ugradnjom prvog sloja UNIFAS-a AKRIL. Alternativni temeljni premazi su PODLOGA PRAKTIK ILI PODLOGA KONCENTRAT. Temeljni premazi ujedno predstavljaju vezujući most između podloge i upotrebljenog materijala stvarajući jaču vezu i smanjujući potrošnju istog. Obratiti pažnju na eventualne popravke na fasadnim površinama. Hrapavost i upojnost tih površina treba da je što približnija ostalom dijelu fasade. U suprotnom navedene neujednačenosti će biti još izraženije.

Primjena

Prije same ugradnje, UNIFAS AKRIL se razrijedi sa cca 10% vode (bijela i svjetlije nijanse) i cca 5% vode (tamnije nijanse) a potom se izvrši homogenizacija čitave zapremine miješanjem da bi se dobila odgovarajuća konzistencija. UNIFAS AKRIL se nanosi dugodlakim valjkom ili četkom minimalno u dva sloja, ravnomjerno završnim potezima valjka u istom smjeru kako bi dobili vizuelno ujednačenu boju. Da bi se izbjegle neujednačenosti nijanse usljed spajanja površina, neophodno je raditi bez prekida na zidnim površinama. Napomena: Ako se materijal razrijedi sa više od preporučenog, smanjuje se debljina nanosa i time se smanjuju karakteristike boje koje su navedene u tehničkom listu. Nanošenje drugog sloja materijala se izvodi na potpuno osušeni prvi sloj. Sušenje između slojeva je od 4 do 6 sati. Bojenje je potrebno izvoditi u odgovarajućim uslovima mikroklime: temperatura zraka i zida prilikom rada i sušenja od +5°C do +25°C i relativna vlaga zraka ispod 80%. Različite sarže proizvodnje iste nijanse (uključujući i bijelu) se mogu razlikovati zbog prirodnog porijekla upotrebljenih sirovina. Ukoliko su u pitanju veće površine, potrebno je izvršiti egalizaciju(ujednačavanje) boje u dovoljno velikoj posudi kako bi se izbjegla neujednačenost nijanse (količina boje koja je potrebna za ukupnu površinu, neophodno je naručiti odjednom a ne parcijalno). Tokom ugradnje materijala ne smije se vršiti razređenje ili dodavanje tonera za nijansiranje. Ukoliko je u pitanju višeetažni objekat, boja se ugrađuje bez prekida na jednoj strani objekta počevši od gornje etaže prema nižim etažama. Koristiti zaštitne zavjese za skele prilikom ugradnje. Ne raditi na vjetru, kiši, magli ili direktnom djelovanju sunca. Boja koja nije razređena sa vodom a nalazi se u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži može se ostaviti za naknadnu upotrebu. Odmah nakon upotrebe alat oprati vodom.

Potrošnja

1 l ≈ 4 - 5 m2 za dvoslojni nanos, zavisno od upijanja i hrapavosti podloge

Pakovanje

Kantica 2 l, 120 kom, 1 paleta = 240 l
Kantica 5 l, 60 kom, 1 paleta = 300 l
Kanta 15 l, 24 kom, 1 paleta = 360 l

Dokumentacija

UNIFAS AKRIL

Računanje potrošnje

l

Kontakt

COLORIT d.o.o.
Blagoja Parovića 114b
78 000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH

Tel: +387 51 388 820, 388 830
Fax: +387 51 388 840
Email: info@coloritbl.com

Prijava za novosti

Naši proizvodi

Fasade.
Unutrašnje boje.
Ljepila za keramiku.
Mase za izravnjavanje i popunjavanje.
Lazurni premazi.
Podloge i impregnacije.
Fasadne boje.
Fasadna ljepila.
Ljepila za parket i drvo.
Hidroizolacije.
Toplotni fasadni sistem.