Fasadne boje Colorit

AKRONAL

Boja za beton

Karakteristike

UV stabilna. Akronal je disperzivna boja namijenjenja za bojenje i površinsku zaštitu vertikalnih vanjskih betonskih površina, kao i drugih cementno vezanih fasadnih površina. Dobro prijanja na podlogu, postojan je u promjenljivim klimatskim uslovima, parapropusan je i otporan na UV zrake. Ekološka boja-vrlo mali sadržaj lako isparljivih organskih jedinjenja. Boje: bijela, žuta, oker, crvena, oksidno crvena, zelena, plava, smeđa, siva, crna. Ostale boje po želji kupca iz ton karte Colorit-a (preko 500 boja), za minimalnu količinu 200kg.

Priprema podloge

Podlogu treba kvalitetno pripremiti tako da se odstrane slabo vezani dijelovi, masnoća, prljavština, ostaci oplatnih ulja i sl. Preporučuje se pranje mlazom vruće vode ili parom kako bi se izvršilo dodatno čišćenje. Površine koje su zaražene algama i gljivicama potrebno je sanirati prije ugradnje same boje. (čitavu površinu zida tretirati ALGOSTOPOM a ne samo mjesta gdje se nalaze alge i gljivice). Podloge od cementnih i cementno-krečnih maltera treba da se suše minimalno 1 dan za svaki mm debljine (T=20°C, rel.vlaga 65%) a betonske podloge najmanje 1 mjesec. Glatke betonske površine premazati temeljnom premazom PODLOGA KVARC. Alternativni temeljni premazi su PODLOGA UNIVERSAL ILI PODLOGA KONCENTRAT. Navedeni temeljni premazi ujedno predstavljaju vezujući most između podloge i upotrebljenog materijala stvarajući jaču vezu i smanjujući potrošnju istog.

Primjena

AKRONAL se razrijedi sa maks. 10% vode a potom se izvrši homogenizacija čitave zapremine miješanjem da bi se dobila odgovarajuća konzistencija. AKRONAL se nanosi dugodlakim valjkom ili četkom minimalno u dva sloja. Da bi se izbjegle neujednačenosti nijanse usljed spajanja površina, neophodno je raditi bez prekida na kontinualnim zidnim površinama. Napomena: Dodatkom vode radi razređenja, smanjuje se pokrivna moć boje. Nanošenje drugog sloja materijala se izvodi na potpuno osušeni prvi sloj. Sušenje između slojeva je od 4 do 6 sati. (T=20°C, rel.vlaga 65%). Radove ne izvoditi na vjetrovitom i kišnom vremenu, te direktnom djelovanju sunca. Koristiti zaštitne zavjese tokom ugradnje materijala. Optimalna temperatura zraka i zida prilikom rada i sušenja od +5°C do +25°C, relativna vlaga ispod 80%. Ne raditi na vjetru, kiši, magli ili direktnom djelovanju sunca. Odmah nakon upotrebe alat oprati vodom. Boja koja nije razređena sa vodom a nalazi se u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži može se ostaviti za naknadnu upotrebu.

Potrošnja

1 kg ≈ 2,5 - 3,5 m2 za dvoslojni nanos

Pakovanje

Kantica 1 kg, 12 kom, 1 kutija = 12 kg
Kantica 5 kg, 60 kom, 1 paleta = 300 kg
Kanta 25 kg, 24 kom, 1 paleta = 600 kg

Dokumentacija

AKRONAL

Računanje potrošnje

kg

Kontakt

COLORIT d.o.o.
Blagoja Parovića 114b
78 000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH

Tel: +387 51 388 820, 388 830
Fax: +387 51 388 840
Email: info@coloritbl.com

Prijava za novosti

Naši proizvodi

Fasade.
Unutrašnje boje.
Ljepila za keramiku.
Mase za izravnjavanje i popunjavanje.
Lazurni premazi.
Podloge i impregnacije.
Fasadne boje.
Fasadna ljepila.
Ljepila za parket i drvo.
Hidroizolacije.
Toplotni fasadni sistem.