Colorit - Fasadna ljepila

UNIFIX

Fleksibilno ljepilo za stiropor, stirodur i mineralnu vunu

Karakteristike

Fleksibilno.
Jednokomponentna praškasta masa izrađena na bazi cementa, mineralnih punila, polimernih veziva te potrebnih aditiva. Upotrebljava se kao ljepilo za mineralnu vunu, stirodur, stiropor, a služi i za postavljanje armaturne mrežice na gore pomenute tremoizolacione materijale. Izuzetna snaga vezivanja na različitim podlogama. Sastavni dio toplotnog fasadnog sistema COLORIT THERM MW i po ETAG-u 004 (ETA-17/0014).

Priprema podloge

Podloga mora biti čvrsta, suha bez prašine, masnoća i drugih nečistoća. Veće neravnine na zidu obavezno pokrpati odgovarajućim malterom a ne debljim nanošenjem ljepila. Glatke betonske površine je potrebno impregnirati proizvodom PODLOGA KVARC.

Primjena

Na cca 5,5 l vode dodati vreću od 25 kg UNIFIX-a i sporohodnom mješalicom miješati dok se ne dobije homogena masa. Takav materijal ostaviti da odstoji oko 5 minuta i zatim ga ponovo izmiješati. Radno vrijeme mase 2-3 sata. Lijepljenje: Prije početka lijepljenja, postaviti početnu aluminijumsku lajsnu na koju se određena količina ljepila nanosi kako bi se izvršilo zaptivanje sa donje strane a potom se postavlja prvi red termoizolacionih ploča. Ljepilo nanijeti rubno u širini cca 5 cm i sredinom u vidu 3 trake ili 4-6 pogača (tački) na stiropor i XPS. Površina nanešenog ljepila ne smije biti ispod 40%.

Prilikom lijepljenja mineralne vune ljepilo se nanosi na kompletnu površinu zupčastim gleterom sa dubinom zuba od 5 do 8 cm. Tako pripremljena ploča se učvrsti na zid. Termoizolacione ploče se lijepe jedna uz drugu dovoljno tijesno tako da ljepilo ne dospije u kontaktne površine između ploča. Ploče u susjednim redovima se lijepi po pravilu veza za opeku (sa minimalnim razmakom od 30 cm u odnosu na novi red).Ravnost termoizolacionih ploča se provjerava letvom odgovarajuće dužine.

Prije postavljanja tipli potrebno je izbušiti stiropor odgovarajućim alatom na svim mjestima gdje se postavljaju tiple, zatim postavljamo tiple (6-8 kom/m2, na vertikalama 8 do 12 kom/m2) na čvorovima i po sredini stiropora a nakon toga na ta se mjesta utiskuje EPS čep. Na ovaj način, prije postavljanja armaturne mrežice dobije se kompletna ujednačena površina. Ovim se postupkom onemogućava pojava grba na mjestima gdje su postavljene tiple, te se sprečava pojava fleka usljed neravnomjernog upijanja i ispuštanja vode. Spojeve između ploča koji su širi od 2 mm zapuniti termoizolacionim materijalom koji se ugrađuje (stiropor, XPS ili mineralna vuna) tako što se isjeku kaiševi odgovarajuće debljine , utisnu na ta mjesta ili niskoekspandirajućom PUR-pjenom.

Postavljanje armaturne mrežice: Prije postavljanja armaturne mrežice, dodatno ojačati uglove objekta i ivice oko otvora sa odgovarajućim ugaonim profilima. Na postavljenu termoizolacionu ploču nanosi se ljepilo zupčastim gleterom sa zubom od minimalno 6 mm (za vunu 8 mm) po cijeloj površini. U tako nanešeno ljepilo polaže se staklena mrežica i lagano utiskuje kako bi ostala u gornjoj zoni ljepila. Staklena mrežica se utiskuje pokretom odozgo prema dole i mora biti vidljiva a ne potpuno prekrivena ljepilom. Nakon sušenja prvog sloja (cca 1 dan za 1 mm debljine pri temperaturi od +20°C i rel.vlaga zraka 65%) nanijeti drugi sloj ljepila ravnim gleterom tako da staklena mrežica bude u potpunosti prekrivena ljepilom. Debljina temeljnog sloja kod stiropora i XPS-a bi trebala da bude 2-3 mm, a drugog sloja 1-1,5 mm. Kod mineralne vune temeljni sloj bi trebao biti 3-4 mm debljine dok drugi sloj oko 2 mm. Obavezno je izvršiti preklapanje mrežice minimalno 10 cm. Optimalna temperatura zraka i zida prilikom rada i sušenja od +5°C do +25°C. Izbjegavati rad na direktnom suncu, vjetru i kiši. Koristiti zaštitne zavjese tokom ugradnje. Odmah nakon upotrebe alat oprati vodom.

Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja

EPS lijepljenje ≈4,5 - 5,5 kg/m2
Postavljanje armaturne mrežice ≈4 - 5 kg/m2
MW lijepljenje ≈5 - 7 kg/m2
Postavljanje armaturne mrežice ≈5 - 7 kg/m2

Pakovanje

vreća 25 kg, 48 komada, 1 paleta = 1.200 kg

Dokumentacija

UNIFIX

Računanje potrošnje

kg

Kontakt

COLORIT d.o.o.
Blagoja Parovića 114b
78 000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH

Tel: +387 51 388 820, 388 830
Fax: +387 51 388 840
Email: info@coloritbl.com

Prijava za novosti

Naši proizvodi

Fasade.
Unutrašnje boje.
Ljepila za keramiku.
Mase za izravnjavanje i popunjavanje.
Lazurni premazi.
Podloge i impregnacije.
Fasadne boje.
Fasadna ljepila.
Ljepila za parket i drvo.
Hidroizolacije.
Toplotni fasadni sistem.