fasade

KRISTALIT

Dekorativni transparentni premaz

Karakteristike

Kristalit je dekorativni završni premaz, otporan na atmosferske uticaje. Postiže dodatni svjetlucajući srebrenkasti efekat. Materijal je spreman za upotrebu. Pogodan kao završni premaz na: akrilnim, silikatnim, silikatno-silikonskim i silikonskim fasadama.

Priprema podloge

Prije nanošenja KRISTALIT-a zid treba da je čist, suh bez masnoća i drugih nečistoća, bez slabo nosivih dijelova i vidljivih nedostataka.

Pogodan je kao završni premaz na: akrilinim, silikatnim, silikatno-silikonskim i silikonskim fasadama.

Primjena

Prije upotrebe materijal je potrebno izmiješati i kao takav je spreman za upotrebu. U toku upotrebe preporučuje se povremeno miješanje kako bi se izvršila što bolja homogenizacija materijala. Nanosi se u jednom sloju, ravnomjerno, završnim potezima valjka u istom smjeru kao bi dobili vizuelno ujednačen premaz.

Sušenje je oko 12 sati (T=200C ± 20C,rel.vlaga zraka≈65%). Radove ne izvoditi na vjetrovitom i kišnom vremenu te direktnom djelovanju sunca.

Koristiti zaštitne zavjese.

Optimalna temperatura zraka i zida prilikom rada i sušenja od +100C do +250C te relativna vlaga ispod 80%. Napomena: Nanošenjem KRISTALIT-a može doći do blagog potamnjenja nijanse završnog sloga. Alat odmah poslije upotrebe oprati vodom.

Potrošnja

1 kg ≈ 5-8 m2 za jednoslojni nanos, zavisno od upijanja i hrapavosti površine

Pakovanje

kantica 1 kg. kantica 5 kg

KRISTALIT

Računanje potrošnje

l

Kontakt

COLORIT d.o.o.
Blagoja Parovića 114b
78 000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH

Tel: +387 51 388 820, 388 830
Fax: +387 51 388 840
Email: info@coloritbl.com

Prijava za novosti

Naši proizvodi

Fasade.
Unutrašnje boje.
Ljepila za keramiku.
Mase za izravnjavanje i popunjavanje.
Lazurni premazi.
Podloge i impregnacije.
Fasadne boje.
Fasadna ljepila.
Ljepila za parket i drvo.
Hidroizolacije.
Toplotni fasadni sistem.