fasade

FASSADE RM - V

Mineralno-polimerna fasada

Karakteristike

Ekstra bijela.
RM-V je jednokomponentna praškasta masa izrađena na bazi cementa,kreča, mineralnih punila i aditiva. Namijenjena je za dekoraciju i zaštitu unutrašnjih zidova i stropova. Može se upotrijebiti i za vanjske zidove tamo gdje je objekat razmjerno dobro zaštićen od padavina (širi napusti i sl.).

Priprema podloge

Podloga mora biti čvrsta, suha bez prašine, masnoća i drugih nečistoća. Sa starih podloga neohodno je ukloniti sve premaze, nakon čega površinu treba detaljno oprašiti (po potrebi oprati sa toplom vodom). Veće neravnine pokrpati i popuniti odgovorajućim masama za izravnavanje. Prije nanošenja RM-V-a zid je potrebno impregnirati proizvodom PODLOGA UNIVERSAL. Temeljni premaz PODLOGA UNIVERSAL ujedno predstavlja vezujući most između podloge i upotrebljenog materijala stvarajući jaču vezu i smanjujući potrošnju istog.

Primjena

Na cca 5,8 l vode dodati vreću od 25 kg RM-V-a i sporohodnom mješalicom miješati dok se ne dobije homogena masa. Takav materijal ostaviti da odstoji oko 5 minuta i zatim ga ponovo izmiješati. Radno vrijeme mase oko 2-3 sata.

RM-V se nanosi nehrđajućim gleterom u debljini zrna, tako da se na površini dobije zrnasta struktura. Nakon nekoliko minuta (zavisno od temperature) plastičnim gleterom ili tvrdim stiroporom zaribati kružno a nakon toga po želji čistim gleterom poravnati. Materijal treba ugraditi ravnomjerno i bez prekida na kontinualnim površinama kako bi se izbjegla neujednačenost zbog spajanja površina.

Ukoliko je u pitanju višeetažni objekat, fasada se ugrađuje bez prekida na jednoj strani objekta počevši od gornje etaže prema nižim etažama. Nakon ugradnje (cca 7 dana sušenja)pri normalnim temperaturama može se obojiti jednom od fasadnih boja UNIFAS AKRIL, UNIFAS SILIKAT, UNIFAS SILIKON za vanjske zidove ili MOLERIN PRAKTIK, MOLERIN CLASSIC, MOLERIN A, MOLERIN VP, MOLERIN LATEX za unutrašnje zidove.

Optimalna temperatura zraka i zida prilikom rada i sušenja od +5°C do +25°C.

Izbjegavati rad na direktnom suncu, vjetru i kiši. Koristiti zaštitne zavjese.

Odmah nakon upotrebe alat oprati vodom.

Potrošnja

puna struktura: zrno 1 mm≈1,8 kg/m2; zrno 1,5 mm≈2,3 kg/m2;
zrno 2 mm≈2,8 kg/m2;

rajbana struktura: zrno 2 mm≈2,3 kg/m2

Pakovanje

vreća 25kg, 48 komada, 1 paleta = 1200 kg

Dokumentacija

FASSADE RM - V

Računanje potrošnje

kg

Kontakt

COLORIT d.o.o.
Blagoja Parovića 114b
78 000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH

Tel: +387 51 388 820, 388 830
Fax: +387 51 388 840
Email: info@coloritbl.com

Prijava za novosti

Naši proizvodi

Fasade.
Unutrašnje boje.
Ljepila za keramiku.
Mase za izravnjavanje i popunjavanje.
Lazurni premazi.
Podloge i impregnacije.
Fasadne boje.
Fasadna ljepila.
Ljepila za parket i drvo.
Hidroizolacije.
Toplotni fasadni sistem.