Unutrašnje boje

Colorit Banja Luka proizvodi disperzivne boje po evropskim standardima.

MOLERIN A - poludisperzivna boja za unutrašnje zidove

Molerin-A je izrađen od polivinil-acetatnih disperzivnih veziva, odabranih pigmenata, punila i aditiva. Odlikuje se dobrom parapropusnosti, visokim stepenom bjeline i odličnom pokrivnom moći. Otporan je na suho trljanje. Upotrebljava se za bojenje unutrašnjih površina zida na stambenim, industrijskim, bolničkim i sl. objektima.

Potrošnja: cca 250 – 300 gr/m² u dva sloja

Pakovanje: kantica 5 kg, kantica 10 kg, kanta 25 kg

Temperatura rada i sušenja: od + 5ºC do + 30ºC

 

Upit za cijenu: