Podloge i impregnacije

Colorit Banja Luka proizvodi podloge i impregnacije po evropskim standardima.

KVARCNA PODLOGA – impregnacija za betonske podloge

Kvarcna podloga je izrađena na bazi akrilnog veziva, kvarcnog pijeska, pigmenata i aditiva. Koristi se za impregnaciju fasadnih i unutrašnjih zidova prije nanošenja maltera, fasada, premaza i sl. Posebno je preporučujemo za impregnaciju glatkih betonskih podloga prije nanošenja završnih materijala.

Potrošnja: cca 150-200 gr/m²

Pakovanje: kanta 20 kg

Temperatura rada i sušenja: od +5ºC do 30º C

 

Upit za cijenu: