Ljepila

Colorit Banja Luka proizvodi ljepila po evropskim standardima.

MRAMORFIX - bijelo fleksibilno ljepilo

Mramorfix je fleksibilno bijelo građevinsko ljepilo namijenjeno za lijepljenje mramora, granita, kamena, keramičkih pločica i sl. u vanjskim i unutrašnjim uslovima eksploatacije. Mramorfix je pogodan za polaganje keramike na podno grijanje te lijepljenje pločice na pločicu. Priprema podloge: podloga mora biti čvrsta, suha, bez prašine, masnoća i drugih nečistoća. Ne preporučujemo lijepljenje na podloge kao što su drvo, metal i sl. ili na površine izrađene od cementa, a gdje nije u potpunosti završeno sušenje materijala. Primjena: Mramorfix se nanosi nazubljenom gletericom na podlogu, a zatim se postavljaju pločice koje treba dobro da se pritisnu tako da prijanjanje ljepila na pločicu treba da bude minimalno 60% za unutrašnju keramiku i minimalno 90% za vanjsku keramiku. Ako polažemo pločicu na pločicu, stare pločice je potrebno dobro očistiti, blago nahrapaviti ( naročito ako su glazirane) i zatim namazati kvarcnu podlogu. Nakon 24 sata postavljati nove pločice.

Potrošnja: cca 3 – 4 kg/m²

Pakovanje: vrećica 5 kg, vreća 25 kg

Temperatura rada i sušenja: od + 5ºC do + 30ºC

 

Upit za cijenu: