Kontakt
Proizvodnja, tehnička služba, komercijala i prodaja
Blagoja Parovića 114 b, Tunjice,
78000 Banja Luka

Telefoni:+ 387 51 388 820, 388 830,
Fax:+ 387 51 388 840

E mail
info@coloritbl.com

Upit za cijenu: