Hidroizolacije   

HIDROFOB DA 194

Računanje potrošnje

kg

HIDROFOB DA 194

Jednokomponentni elastični premaz za hidroizolaciju

Spreman za upotrebu. Visoka elastičnost.
Jednokomponentni hidroizolacioni premaz za unutrašnju upotrebu. Koristi se za hidroizolaciju kupatila, tuš kabina, kuhinja i sl. prije polaganja keramike. Na kritičnim mjestima (uglovi, spojevi zida i poda i sl.) koristiti pomoćne elemente: Hidrofob elastic tape, Hidrofob uglove, Hidrofob manžetne i Hidrofob elastic tape plus.

Podloga mora biti čvrsta, suha bez prašine, masnoća i drugih nečistoća. Odgovarajuće su podloge od cementnih maltera, cementno-krečnih maltera, obrađene masama za izravnavanje, betona. Podloge od cementnih i cementno-krečnih maltera treba da se suše minimalno 1 dan za svaki mm debljine (T=20°C, rel.vlaga 65%) a betonske podloge najmanje 1 mjesec. Potrebno je nanošenje temeljnog premaza PODLOGA KONCENTRAT (razblaženje: PODLOGA KONCENTRAT:voda=1:3) prije ugradnje samog materijala. Za glatke niskoupojne betone kao predpremaz preporučuje se PODLOGA KVARC. Temeljni premazi ujedno predstavljaju vezujući most između podloge i upotrebljenog materijala stvarajući jaču vezu i smanjujući potrošnju istog.

HIDROFOB DA 194 je spreman za upotrebu. Potrebno ga je samo izmiješati. Nanošenje se vrši četkom, ravnomjerno u minimalno dva sloja. Ukupna debljina slojeva treba da bude 1-1,5 mm. Svaki sljedeći premaz se nanosi na prethodno stvrdnuti sloj i to unakrsno. Sušenje između slojeva 3-4 sata. Voditi računa da se sa svakim slojem ostvari potpuna pokrivenost površine. Na kritičnim mjestima (uglovi, spojevi zida i poda i slično) koristiti odgovarajuće trake (HIDROFOB ELASTIC TAPE i HIDROFOB ELASTIC TAPE PLUS) kao i pomoćne elemente (HIDROFOB UNUTRAŠNJI I VANJSKI UGAO i manžetne). Prekide u betonu, pukotine i druga oštećenja potrebno je sanirati odgovarajućim zaptivnim materijalima (trajnoelastični kit i slično). Može se upotrijebiti u sistemima sa podnim grijanjem. Spriječiti mogućnost prodiranja vlage iz podloge npr. iz vanjskog zida. Naknadne deformacije površine na koju se nanosi HIDROFOB DA 194 potrebno je svesti na minimum.

Potrošnja

≈ 1 kg/m2 za dva nanosa

Pakovanje

Kantica 5 kg, 60 kom, 1 paleta = 300 kg

Dokumentacija

Kontakt

COLORIT d.o.o.
Blagoja Parovića 114b
78 000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH

Tel: +387 51 388 820, 388 830
Fax: +387 51 388 840
Email: info@coloritbl.com

Prijava za novosti

Naši proizvodi

Fasade.
Unutrašnje boje.
Ljepila za keramiku.
Mase za izravnjavanje i popunjavanje.
Lazurni premazi.
Podloge i impregnacije.
Fasadne boje.
Fasadna ljepila.
Ljepila za parket i drvo.
Hidroizolacije.
Toplotni fasadni sistem.